Міф надвиробництва Перевиробництво плодових — закономірність, глухий кут у кінці тунелю чи банальна недо-оцінка можливостей

У 1990-х на початку 2000-х років кілограм яблук кош- тував 1,5 дол. Садівники, які думають наперед, вико- ристовували цей «золотий» час для розширення мате- ріально-технічної бази. Збудували холодильники з РГС та лінії із сортування продукції. Саме ця еліта садівничого товариства і не скаржиться на перевиробництво яблук.

Представники садівницької еліти тримають руку на пульсі найменших змін плодового ринку в Україні та за кордоном. Внутрішній ринок перенасичений яблу- ками низької якості зі слабким забарвленням та з пухким м’якушем, що втратив свою щільність. Ринки Європи, Азії, Африки потребують яблука з твердим, соковитим м’якушем. У стислі терміни відбувається кардинальна заміна застарілих сортів, ущільнюються схеми садінь, аж до 5500 дерев на гектар (2,8 × 0,65 м), що відразу позна- чається на врожайності та якості продукції. За допомо- гою закордонних фахівців досягають врожайності яблук преміальної якості 80‒90 т/га. Паралельно здійснюється активне садіння грушевих садів і садів кісточкової групи.

На цьому етапі розвитку плодового бізнесу склалася парадоксальна ситуація двох протилежних світів у са- дівництві. Одні успішно реалізують плодову продукцію на внутрішньому та закордонному ринках, інші нарікають на перевиробництво яблук і безповоротно корчують сади. І що вражає: останні зовсім не намагаються з’ясувати причини своїх невдач і не вживають жодних заходів для усунення недоліків.

Підприємства та фермерські господарства, які задоволь- няються врожайністю 25‒30 т/га, культивуючи застарі- лі сорти, що втратили свою конкурентну привабливість,

Фуджі САН ЦИВ-51 — підвищена стійкість до парші, найвищі смакові переваги, привабливі плоди, не втрачає інтенсивності забарвлення навіть у затінених місцях крони

Міф надвиробництва Перевиробництво плодових — закономірність, глухий кут у кінці тунелю чи банальна недо-оцінка можливостей

зазнають подвійного тиску на свій бізнес. По-перше, впливає великий обсяг «яблучного сміття» від населення та підприємств, які не мають холодильного обладнан- ня у жовтні-грудні. І, по-друге, багато яблука з якістю, що «підгуляла», з м’якушем, що втратив свою щільність і соковитість, у січні-квітні від фермерів. Яблуко вони тримають у звичайних холодильних камерах, зберігання в яких не забезпечують належної товарної якості у довго- строковій перспективі.

Зазвичай у таких господарствах відсутній виробничий зв’язок між керівництвом та інженерно-технічним пер- соналом, через що наявна плинність кадрів, переважно агрономів. Слабка науково-практична підготовка агро- номів призводить до необґрунтованих застосувань тих чи інших сортово-підщепних комбінацій. Наприклад: вирощування сорту Голден Делішес на підщепі ММ-106, який вступає в товарне плодоношення лише на 6‒7 рік; вирощування сортів яблук у південних регіонах України, не здатних фарбуватися за відсутності перепадів темпера- тури в осінній період; ігнорування законів перехресного запилення, що базується на маркерах алелей ДНК.

Зазвичай садівники, які зазнали фіаско в садівничому бізнесі, скаржаться на уявне надвиробництво: «Вінниця корчує сотнями гектар, насаджали черешневих садів — скоро кілограм черешні коштуватиме як коробка сір- ників. А ціни на ринках зашкалюють!» А все через те, що є садівники, які професійно займаються садівництвом, і садівники-агрономи, що імітують процес вирощування.

Скептики можуть заперечити: «Уявімо, якщо всі на- вчаться вирощувати черешні, то знову отримаємо надви- робництво». На щастя, такого ніколи не станеться, адже процесам прогресу немає межі, та й невдахи-агрономи

Кінг Фуджі — перший у світовій селекції клон Фуджі зі спуровим плодоношенням. Крона дерева вузько-пірамідальна, дерева придатні для ущільненого садіння

Міф надвиробництва Перевиробництво плодових — закономірність, глухий кут у кінці тунелю чи банальна недо-оцінка можливостей

page1image2042640

нікуди не подінуться. У Західній Європи, США, Канаді, де розвиток сільського господарства визначається високим рівнем виробництва, практично в усіх сферах господар- ської діяльності технології доведені до досконалості. У цих країнах для зниження ризику надвиробництва вводять квоти на певні групи сільгосппродукції. В Україні, де 10‒12 господарств вийшли на вищий рівень вирощу- вання сільгосппродукції, до надвиробництва, тим біль- ше квотування, ще дуже далеко. Унікальні чорноземи та кліматичні умови, навпаки, сприяють вирощуванню продукції з найвищими смаковими якостями, які взагалі поза конкуренцією на світових ринках. Про це свідчить успішний експорт до країн Європи, Африки та Азії.

Немає попиту на сорт яблук Гала Маст, що швидко втрачає соковитість і щільність. І тут негайно викорчо- вують і садять нові сорти: Гала Дарк Барон і Гала Шніко Ред. За допомогою закордонних фахівців вони досягли врожайності яблук преміальної якості 80‒90 т/га за схе- мою садіння 2,8 × 0,65 м. Але цих яблук ви не побачите в супермаркетах України. Такі яблука можна придбати в супермаркетах Африки, Азії та Європи. Там швидко зрозуміли смакові переваги української продукції.

У згаданих 10‒12 елітних господарствах все злагоджено, робота організована в тісному зв’язку між керівництвом, інженерно-технічним персоналом та професійними лан- ками робітників. Більшість великих, середніх і дрібних підприємців та фермерських господарств орієнтується на внутрішній ринок. Вони мають скромніші резуль- тати, і через навалу яблук низької якості від населення та господарств, що не мають холодильного обладнання, намагаються зберегти яблуко в холодильниках до під- вищення цін після зникнення конкурентної продукції. У зв’язку з цим створюється враження перенасиченості ринку. Насправді яблука високої якості на внутрішньому ринку України немає.

На жаль, більшість підприємців та фермерів продовжує копіювати технології вирощування плодових, які були актуальні ще зовсім недавно, задовольняючись урожай- ністю 25‒30 т/га. А також садять сорти груші, сливи, черешні, які вичерпали можливість створити конкуренцію

Плодоношення сорту Голден Делішес Смуті, обсяги реалізації якого переважають над сортом Голден Делішес Рейндерс завдя- ки вищим смаковим перевагам

Міф надвиробництва Перевиробництво плодових — закономірність, глухий кут у кінці тунелю чи банальна недо-оцінка можливостей

Груша Ноябрьська. Врожайність 48 т/га зі схемою садіння
2,8 × 0,65 м з короткими бічними гілочками, що дають змогу вирощувати плоди практично впритул до штамба

Міф надвиробництва Перевиробництво плодових — закономірність, глухий кут у кінці тунелю чи банальна недо-оцінка можливостей

новим сортам, або використовують «модні» плодові сорти без ретельної перевірки придатності цих сортів до куль- тивування в певній місцевості.

Важливу роль в успішній реалізації плодів в оптовій та дрібнороздрібній торгівлі відіграє їхній зовнішній вигляд, кількість найменувань представленої продукції, величина плодів та смакові переваги, якість паковання та способи надання на торгових місцях.

За кілька років торгівлі у спеціалізованому магазині «Плодорозсадника Маценка» на автотрасі Київ — Донецьк за два кілометри від м. Сміла Черкаської області принци- пові, «розпещені» покупці, які відвідують наш магазин по дорозі з Кропивницького, Дніпра, Миколаєва, Херсона, Києва, Черкас, самі того не знаючи, визначили, яким товарним якостям має відповідати продукція садівництва.

Двоколірні сорти, розташовані у суворій послідовності в окремій тарі, сорт за сортом, продаються набагато гір- ше, ніж сорти, що мають різке, одномірне забарвлен- ня: зелені (Ренет Симиренка), жовті (Голден Делішес) та повністю червоні (Гала Дарк Барон). Ренет Сими- ренка має шестиразову перевагу за обсягами продажу над сортом Гренні Сміт. Фуджі САН ЦІВ-51, Кінг Фуджі

Чотирирічний сад черешні на п/карликовій підщепі, посадже- ний на 10 га за методом KGB, що дає змогу збирати плоди із зем- лі зі швидкістю збирання одним збирачем 380–20 кг за змінуpage2image1699408

Міф надвиробництва Перевиробництво плодових — закономірність, глухий кут у кінці тунелю чи банальна недо-оцінка можливостей

має чотириразову перевагу за обсягами реалізації перед Фуджі Фубракс і Фуджі Ацтек через інтенсивніше за- барвлення. Гала Шніга Шніко Ред та Гала Дарк Барон мають шестиразову перевагу над обсягами продажу Гала Роял та Гала Маст. Ред Джонапрінц має триразову пере- вагу над Джонагоредом Морренсом і шестиразову — над простим Джонаголдом.

Поступово починається збільшення попиту на яблу- ка Голден Делішес Смутті щодо Голден Делішес Рейндерс через ліпший смак першого, незважаючи на більші плоди Рейндерса. Чемпіон Рено продається набагато краще, ніж Арно, завдяки збалансованішому вмісту цукрів над кислотами та гарному малиново-червоному рум’янцю.

Імунні сорти яблук продаються погано. Клони Ред Делішес реалізуються в середньому темпі, особливо Ред Велокс та Джероміні. Трапляються дні, коли яблука 5+ продаються краще, ніж 7+, але тоді виторг від дрібного яблука в рази менший. Та все ж таки необхідно мати в реалізації і дрібніше яблуко.

Груша подовженої форми продається втричі краще, ніж з округлою формою. Хіти продаж: Ноябрьська Молдови, Яблунівська RX12-47, Дельбараю, Вижниця, Говерла, Бланка, Бере Дюрандо. Талгарская Красавица «відпочи- ває» осторонь.

Суперранні сорти черешні SMS-280, Коссара не ма- ють рівних за швидкістю реалізації та преміальною ці- ною серед сортів, що дозрівають у травні. Сорт Німба з плодами 30‒32 мм у діаметрі в період з 1 по 6 червня має явні переваги за ціною, обсягами і швидкістю оптової та роздрібної торгівлі у Києві на «Столичному» та «Тро- єщині». Сорти середньопізніх термінів реалізації Саміт, Техлован, Грейс Стар, Канада Джаент, Світ Саретто, Ред Пацифік, Кордія, Фолфер — поза конкуренцією. Пізно дозрівають сорти Лейт Лорі, Фердіва, Світ Стефані, Ла- пінс, Фертард.

Чим пізніше слива дозріває, тим краще продається в роз- дріб та оптом. Європейські сорти продаються у більших обсягах, ніж диплоїдні.

Найвищі ціни та обсяги реалізації абрикоси мають сор- ти раннього терміну реалізації. Ціна різко падає після

Весна 2022 року. Трирічні дерева сливи на напівкарликових під- щепах за системою UFO з двома рукавами на горизонтальному штамбі. Схема садіння 3,2 × 1,7 м

Міф надвиробництва Перевиробництво плодових — закономірність, глухий кут у кінці тунелю чи банальна недо-оцінка можливостей

1 липня, коли щороку спостерігається масова поява абри- коси середнього терміну дозрівання від населення. Успіх реалізації пізніх сортів спорадичний і сумнівний. Слід культивувати самоплідні, пізноквітучі та стійкі до шар- ки сорти. Досвідчений агроном-професіонал з успіхом зробить вибір серед сортів Цунамі, Вондер Кот, Пріція, Рубіста, Кармен Топ, Могадор, Борсаліно, Нестор, Мікадо, Бора, Лунафулл, Прімайя, Майя Кот на низькорослих підщепах.

Недосвідчений підприємець думає: якщо не склалося з плодовим бізнесом у нього, то так має бути у всіх, сприй- маючи успішних як «безглуздий випадок». Для досягнен- ня стабільного успіху у вирощуванні та реалізації плодових треба не лише робити ставку на яблуко як монокульту- ру, а постаратися одержати максимальний прибуток від вирощування груші, дрібно- та крупнокісточкових, за отримані кошти удосконалити матеріально-технічну базу своїх господарств і провести механізацію виробни- цтва. Потрібно врахувати, що за всіх часів основний сег- мент виробництва плодових становило яблуко. Так було завжди. Так завжди буде.

Садівнику-професіоналу варто зрозуміти, що вико- ристання старих сортів і застарілих технологій завжди призводить до плачевних результатів. Замість того, щоб викорчовувати яблуневі сади, потрібно чим швидше, тим краще впровадити в сортимент вирощування нові, конкурентні сорти яблук і нові технології вирощування та паралельно не зациклюватися на вирощуванні моно- культури. Слід перейти на вирощування крупно- і дріб- нокісточкових на низькорослих підщепах за системами UFO та KGB, що дасть змогу значно збільшити якість продукції та нівелювати витрати й час на збирання пло- дів. Найголовніше — не піддаватися на провокації невдах.

Ціни сезону 2022‒2023 років: яблука оптом 8‒10 грн, у роздріб 12‒18 грн. Груші оптом 45 грн, у роздріб 80‒90 грн. До того ж доводиться завозити з холодильни- ка до магазину щодня. Слива оптом 20‒25 грн, у роздріб 30‒35 грн. Черешня оптом 45‒90 грн, у роздріб 65‒150 грн. Персик оптом 24‒40 грн, в роздріб 45‒70 грн (інжирний). Про яке надвиробництво йдеться? ▮

Осінь 2022 року. Урожайність трирічних дерев сливи за систе- мою UFO 43 т/га. Плоди масою 80 г. Швидкість збирання без застосування сходів одним збирачем 860 кг за зміну

Міф надвиробництва Перевиробництво плодових — закономірність, глухий кут у кінці тунелю чи банальна недо-оцінка можливостей

You must be logged in to post a comment.