Нектарин Фентези (США) на Пуми Селект, плодоношение в год посадки